Home
Home Wie is O.D.4.K. Support Merchandise Agenda Members veiligheidsregels ride-outs OD4K Contact Links
O x a l i s d e p p e i 4 k i d s

Volg ons ook op:

Oxalis Deppei 4 Kids Klavertje 4 voor kinderen

Phoenix 4 Kids website

Hulp bij seksueel geweld

http://www.seksueelgeweld.nl


Nationaal Fonds Kinderhulp
http://www.kinderhulp.nl


Slachtofferhulp Nederland
Telefoon 030-2340116
http://www.slachtofferhulp.nl


Politie

Telefoon : 0900-8844
http://www.politie.nl


Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers
http://www.st-lis.nl


Telefonische opvang seksueel geweld
Telefoon: 020-6130245


Vereniging tegen Kindermishandeling
Telefoon : 070-3507011

Kindertelefoon
http://www.kindertelefoon.nl


Meldpunt Kinderporno op Internet
Hooglandse Kerkgracht 17j
2312 HS Leiden
Woordvoering Meldpunt
tel: 071 5135049
Voor overige vragen:
info@meldpunt-kinderporno.nl


NIZW
Voorkoming kindermishandeling
Telefoon : 030-2306607
E-mail : bestel@nizw.nl


Huiselijkgeweld
Informatielijn voor beroepskrachten:
030 – 7892112
T Algemeen 030 789 20 00
F Algemeen 030 789 21 11
Email:  huiselijkgeweld@movisie.nlAdvies en Meldpunt (Veilig Thuis)
BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
Bureau Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling
Telefoon: 0320-234848


Wat kan ik doen
Voor hulp bij vermoedens van kindermishandeling/misbruik

http://www.watkanikdoen.nl/


VSK
Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin
Te bereiken via Transact
Telefoon: 030-2304006
http://www.transact.nl
E-mail : algemeen@transact.nlKennis over jeugd en opvoeding

Informatie over seksuele misdrijven en hulpverlening.
http://www.seksueelmisdrijf.nl

http://www.huiselijkgeweld.nl/