Home
Home Wie is O.D.4.K. Support Merchandise Agenda Members veiligheidsregels ride-outs OD4K Contact Links
O x a l i s d e p p e i 4 k i d s Liefde

We gaan niet op

de stoel van de

rechtelijke macht

zitten en zullen bij

dingen, die we

tegenkomen en

niet door de

beugel kunnen

altijd adviseren

om aangifte bij de

politie te doen.

KvK 56545177

Hulplijn 06-29257767   


Stichting Oxalis Deppei 4 Kids

Stop kinder…

- Mishandeling

- Verwaarlozing

- Misbruik

Website oxalisdeppei4kids.nl

Wat willen we allemaal

voor de Kids doen.


Een leuke rit op Trike

met een heleboel motor

Vrienden.


Soms krijgt een gezin te

maken met medische

kosten of kosten voor

sociale begeleiding, die

niet helemaal worden

vergoed.


Maar het kan ook best

een warme winterjas zijn.


Een bezoekje op hun

verjaardag, bij ziekte,

gewoon een steun in de

rug zijn.


Er voor hen zijn, met de

boodschap !!!!!!!!!!